اخبار پیلار

ایران با وجود رتبه دوم تولید خرما در رتبه پنجم صادرات آن قرار دارد

خرما یکی از قدیمی ترین محصولات جنوب ایران است. این میوه که از درخت نخل حاصل می شود، آ نقدر سرشار از مواد مغذی است که به تنهایی توان برطرف کردن نیاز غذایی یک انسان در طول 24 ساعت را داراست. هرچند قدمت خرما به چند هزار سال می رسد؛ اما مردم ایران هنوز به خواص منحصربه فرد آن آشنایی ندارند و بعضاً تصور می کنند که این میوه مختص به کشورهای عربی و مناطق گرمسیر است و در نتیجه آن را از سبد خانوار خود خارج کرده اند. این تصور غلط شاید ناشی از نبود تبلیغ و آگاهی بخشی کافی از سوی رسانه ها باشد؛ اما به هر روی، خرمای ایران همچنان پابرجا و خوشنام است.

منتشر شده در تاریخ : ۱۳۹۸/۱/۲۲